Particulier pensioen

Voor de meeste mensen geldt, dat zij recht krijgen op AOW zodra zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. 
Overigens zijn er wel spelregels m.b.t. het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. 

Maar later genieten van een plezierig inkomen is wel iets dat goed gepland moet worden. En dan natuurlijk ruim van te voren. Want wie net 60 is geworden heeft niet zoveel tijd meer om nog iets aan het pensioen te doen.

Want voor de meeste mensen is de AOW echt onvoldoende 

 

Hoeveel bedraagt de AOW-uitkering eigenlijk?

  • Voor alleenstaanden is het AOW-pensioen ca. 70% van het netto minimum loon. En dat is niet zo veel.
  • Alleenstaanden met kinderen onder de 18 jaar ontvangen daarom een toeslag waardoor hun AOW-pensioen op 90% terecht zal komen.
  • En gehuwden of samenwonenden ontvangen ieder 50% van het minimum loon. Samen 100% dus.

Erg veel is dat allemaal dus niet.

Meer inkomen

Eigenlijk bestaan er maar drie methodes om zeker te zijn dat je straks niet alleen van de AOW hoeft te leven.

  1. Via de werkgever aanvullend pensioen opbouwen. Vaak zijn dat verplichte regelingen, waarbij de premie die in rekening wordt gebracht afhankelijk is van je salaris, maar waarbij de uitkomst afhankelijk wordt gesteld van het resultaat van beleggingen. 
  2. Zelf extra sparen via 'lijfrente'. Daarmee hevel je als het ware delen van jouw huidige inkomen (voordat er belasting over wordt geheven) over naar de periode dat je met pensioen bent. Een interessante methode wanneer je op dit moment voldoende over houdt. Want je 'trekt' de premie nu af in de hoogste belastingschijf, en laat hem straks weer belasten in een doorgaans lagere belastingschijf.
  3. Zelf sparen op een spaar- of beleggingsrekening.

Op die manieren kun je heel eenvoudig zorgen voor meer inkomen 'straks'. 

 

Minder lasten

Maar je zou er ook voor kunnen kiezen tegen die tijd minder lasten te hebben. Door bijvoorbeeld tegen die tijd klaar te zijn met het aflossen van een hypotheek.
Het is erg adviesgevoelige materie. Temeer daar de fiscus veel goed vindt, maar wel over je schouder blijft meekijken. Inzicht krijgen is dan ook van groot belang. En daar gaan wij je graag aan helpen. Het is ons vak.

Wanneer je wilt kun je direct een afspraak met ons maken. Bij ons op kantoor of bij je thuis. Net wat je het beste uitkomt.